Cảm tưởng của các học viên cảm xạ 6/2008

Ngày tạo: 14-06-2017

 

Chuyên gia cảm xạ học

Nguyễn Ngọc Sơn

CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
 • Tổng bài viết đọc hôm nay: 711
 • Tổng bài viết đọc hôm qua: 6180
 • Tổng bài viết đọc tháng này: 91951
 • Tổng bài viết đọc tháng trước: 201246
 • Tổng bài viết đọc năm nay: 2114883
 • Tổng bài viết đọc năm trước: 2318178
 • Tổng số khách truy cập hôm nay: 711
 • Tổng số khách truy cập hôm qua: 6180
 • Tổng số khách truy cập năm nay: 2114883
 • Tổng số khách truy cập năm trước: 2318178
 • Số người trực tuyến: 42
New