Cảm tưởng của các học viên cảm xạ 6/2008

Ngày tạo: 14-06-2017

 

Chuyên gia cảm xạ học

Nguyễn Ngọc Sơn

CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
 • Tổng bài viết đọc hôm nay: 7882
 • Tổng bài viết đọc hôm qua: 7931
 • Tổng bài viết đọc tháng này: 169035
 • Tổng bài viết đọc tháng trước: 176742
 • Tổng bài viết đọc năm nay: 345777
 • Tổng bài viết đọc năm trước: 2630906
 • Tổng số khách truy cập hôm nay: 7882
 • Tổng số khách truy cập hôm qua: 7931
 • Tổng số khách truy cập năm nay: 345777
 • Tổng số khách truy cập năm trước: 2630906
 • Số người trực tuyến: 208
New