Cúp vàng "Rạng danh non sông" 2014

Ngày tạo: 14-06-2017

 

Viện trưởng,chuyên gia cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn đón nhận Cúp vàng "Rạng danh non sông" 2014.

CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
 • Tổng bài viết đọc hôm nay: 11351
 • Tổng bài viết đọc hôm qua: 5646
 • Tổng bài viết đọc tháng này: 155038
 • Tổng bài viết đọc tháng trước: 262409
 • Tổng bài viết đọc năm nay: 1464262
 • Tổng bài viết đọc năm trước: 2318178
 • Tổng số khách truy cập hôm nay: 11351
 • Tổng số khách truy cập hôm qua: 5646
 • Tổng số khách truy cập năm nay: 1464262
 • Tổng số khách truy cập năm trước: 2318178
 • Số người trực tuyến: 43
New