Giới Thiệu

Ngày tạo: 14-06-2017

VIỆN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC VIỆT NAM (IBV)

 

 

 

VIỆN TRƯỞNG

CHUYÊN GIA CẢM XẠ HỌC

NGUYỄN NGỌC SƠN

  

BẰNG CHUYÊN GIA CẢM XẠ HỌC

(Do Ủy ban Cảm xạ học Cộng hòa Ba Lan - EU cấp ngày 14/11/2007)

 

         

 

                       

 

 

CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
 • Tổng bài viết đọc hôm nay: 2572
 • Tổng bài viết đọc hôm qua: 4443
 • Tổng bài viết đọc tháng này: 58704
 • Tổng bài viết đọc tháng trước: 207678
 • Tổng bài viết đọc năm nay: 998588
 • Tổng bài viết đọc năm trước: 1536157
 • Tổng số khách truy cập hôm nay: 2572
 • Tổng số khách truy cập hôm qua: 4443
 • Tổng số khách truy cập năm nay: 998588
 • Tổng số khách truy cập năm trước: 1536157
 • Số người trực tuyến: 43
New