Người Nam châm khóa K-2 Cao Bằng.

Ngày tạo: 14-06-2017

 Một số hình ảnh khoá học tại Cao Bằng khoá K-2

Mọi vật thể đều bị các H.V cảm xạ Cao Bằng "hút" hết vào cơ thể từ điện thoại, máy tính, bàn là......và cả bàn gỗ như thế này.

                                                                                               Viện V.B.I & R.I.A.F.R
                                                                                                    VIỆN TRƯỞNG
                                                                                             Chuyên gia cảm xạ học
                                                                                                 Nguyễn Ngọc Sơn.

CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
 • Tổng bài viết đọc hôm nay: 46
 • Tổng bài viết đọc hôm qua: 8051
 • Tổng bài viết đọc tháng này: 151374
 • Tổng bài viết đọc tháng trước: 161994
 • Tổng bài viết đọc năm nay: 1156768
 • Tổng bài viết đọc năm trước: 1850339
 • Tổng số khách truy cập hôm nay: 46
 • Tổng số khách truy cập hôm qua: 8051
 • Tổng số khách truy cập năm nay: 1156768
 • Tổng số khách truy cập năm trước: 1850339
 • Số người trực tuyến: 44
New