Phong thủy và năng lượng cảm ứng

Ngày tạo: 14-06-2017

Ảnh hưởng của 24 sơn dựa theo Bát-trạch:
  
Tám cung Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn và Ðoài còn được chia ra làm 24 sơn, tức là mỗi cung được chia ra 3 sơn như sau đây:
1. Cung Càn (Tây-bắc) có các sơn:
     a. Tuất: nằm trong giới hạn từ 292.5 đến 307.4 độ.
     b. Càn: nằm trong giới hạn từ 307.5 đến 322.4 độ.
     c. Hợi: nằm trong giới hạn từ 322.5 đến 337.4 độ.
2. Cung Khảm (Bắc) có các sơn:
     a. Nhâm: nằm trong giới hạn từ 337.5 đến 352.4 độ.
     b. Tý: nằm trong giới hạn từ 352.5 đến 7.4 độ.
     c. Quý: nằm trong giới hạn từ 7.5 đến 22.4 độ.
3. Cung Cấn (Ðông-bắc) có các sơn:
     a. Sửu: nằm trong giới hạn từ 22.5 đến 37.4 độ.
     b. Cấn: nằm trong giới hạn từ 37.5 đến 52.4 độ.
     c. Dần: nằm trong giới hạn từ 52.5 đến 67.4 độ.
4. Cung Chấn (Ðông) có các sơn:
     a. Giáp: nằm trong giới hạn từ 67.5 đến 82.4 độ.
     b. Mão: nằm trong giới hạn từ 82.5 đến 97.4 độ.
     c. Ất: nằm trong giới hạn từ 97.5 đến 112.4 độ.
5. Cung Tốn (Ðông-nam) có các sơn:
     a. Thìn: nằm trong giới hạn từ 112.5 đến 127.4 độ.
     b. Tốn: nằm trong giới hạn từ 127.5 đến 142.4 độ.
     c. Tỵ: nằm trong giới hạn từ 142.5 đến 157.4 độ.
6. Cung Ly (Nam) có các sơn:
     a. Bính: nằm trong giới hạn từ 157.5 đến 172.4 độ.
     b. Ngọ: nằm trong giới hạn từ 172.5 đến 187.4 độ.
     c. Ðinh: nằm trong giới hạn từ 187.5 đến 202.4 độ.
7. Cung Khôn (Tây-nam) có các sơn:
     a. Mùi: nằm trong giới hạn từ 202.5 đến 217.4 độ.
     b. Khôn: nằm trong giới hạn từ 217.5 đến 232.4 độ.
     c. Thân: nằm trong giới hạn từ 232.5 đến 247.4 độ.
8. Cung Ðoài (Tây) có các sơn:
     a. Canh: nằm trong giới hạn từ 247.5 đến 262.4 độ.
 
     b. Dậu: nằm trong giới hạn từ 262.5 đến 277.4 độ.
     c. Tân: nằm trong giới hạn từ 277.5 đến 292.4 độ. 
     
   

Sơ đồ minh họa 24 sơn.

Tùy theo hướng cửa chính, sao Phước-đức của sơn được bày bố ở vị trí sau đây:
     1. Cửa chính của nhà quay về hướng Tây-bắc: sao Phước-đức được bày bố ở sơn Thân.
     2. Cửa chính của nhà quay về hướng Bắc: sao Phước-đức được bày bố ở sơn Dần.
     3. Cửa chính của nhà quay về hướng Ðông-bắc: sao Phước-đức được bày bố ở sơn Giáp.
     4. Cửa chính của nhà quay về hướng Ðông: sao Phước-đức được bày bố ở sơn Tỵ.
     5. Cửa chính của nhà quay về hướng Ðông-nam: sao Phước-đức được bày bố ở sơn Tỵ.
     6. Cửa chính của nhà quay về hướng Nam: sao Phước-đức được bày bố ở sơn Thân.
     7. Cửa chính của nhà quay về hướng Tây-nam: sao Phước-đức được bày bố ở sơn Hợi.
     8. Cửa chính của nhà quay về hướng Tây: sao Phước-đức được bày bố ở sơn Hợi.
Các sao kế tiếp được bày bố tiếp tục đến các sơn kế tiếp theo đó cho đến hết vòng theo chiều kim đồng hồ.
 (còn nữa)

                                                                                                 VIỆN VBI & RIAFR    

CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
 • Tổng bài viết đọc hôm nay: 211
 • Tổng bài viết đọc hôm qua: 3026
 • Tổng bài viết đọc tháng này: 3237
 • Tổng bài viết đọc tháng trước: 160637
 • Tổng bài viết đọc năm nay: 484333
 • Tổng bài viết đọc năm trước: 1774359
 • Tổng số khách truy cập hôm nay: 211
 • Tổng số khách truy cập hôm qua: 3026
 • Tổng số khách truy cập năm nay: 484333
 • Tổng số khách truy cập năm trước: 1774359
 • Số người trực tuyến: 39
New