Nghệ thuật diễn đạt của các bậc Thầy.

Ngày tạo: 14-06-2017

Tất cả mọi phương pháp dẫn con người đến sự nhận thức, về cốt lõi là sự nhận biết. Những vấn đề không cơ bản ta thường
hay vướng mắc phân vân tìm lời giải.
Một Bậc Thầy có thể nói về Yoga, về Tantra, về Hasidim, về Đạo, về Zen, về tất cả các phương pháp có thể mà con người đã từng thử... để muốn ta trở nên nhận biết  tất cả mọi con đường mà thông qua nó con người đã tìm kiếm để đạt tới sự thật, đạt tới sự giải thoát... - Nhưng, mỗi phương pháp là sự nhận biết cơ bản.
Đó là lý do một Bậc Thầy cao quý, có đủ phẩm chất sẽ nhấn mạnh đến sự nhận biết!.
Cho nên bất kỳ những gì ta đang làm, bất kỳ phương pháp nào ta đang thực hành thì nó cũng không tạo ra sự khác biệt. 
Đó là những cái tên khác nhau được gán bởi những con người khác nhau, ở những độ tuổi khác nhau, ở những hoàn cảnh và giai đoạn khác nhau... nhưng tất cả họ đều rèn luyện sự nhận biết.
Thực chất đó là sự nhận biết duy nhất dẫn ta tới mục tiêu tối thượng.

"KHÔNG CÓ NHIỀU CON ĐƯỜNG, CÓ NHIỀU TÊN CHO MỘT CON ĐƯỜNG VÀ CON ĐƯỜNG ĐÓ LÀ SỰ NHẬN BIẾT". 

                                                                                                           

                                                                                                            VIỆN VBI

                                                                         (Chia sẻ cùng các thành viên CLB - Hà Minh Tâm)

CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
 • Tổng bài viết đọc hôm nay: 6821
 • Tổng bài viết đọc hôm qua: 6182
 • Tổng bài viết đọc tháng này: 125945
 • Tổng bài viết đọc tháng trước: 140002
 • Tổng bài viết đọc năm nay: 671628
 • Tổng bài viết đọc năm trước: 1536157
 • Tổng số khách truy cập hôm nay: 6821
 • Tổng số khách truy cập hôm qua: 6182
 • Tổng số khách truy cập năm nay: 671628
 • Tổng số khách truy cập năm trước: 1536157
 • Số người trực tuyến: 76
New