Bằng chuyên gia cảm xạ học

Ngày tạo: 14-06-2017

Bằng Chuyên gia Cảm xạ học số 367 do Ủy ban Cảm xạ học CH Ba Lan (EU) cấp ngày 14/11/2007. 

CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
 • Tổng bài viết đọc hôm nay: 1461
 • Tổng bài viết đọc hôm qua: 4202
 • Tổng bài viết đọc tháng này: 10568
 • Tổng bài viết đọc tháng trước: 121094
 • Tổng bài viết đọc năm nay: 698000
 • Tổng bài viết đọc năm trước: 1850339
 • Tổng số khách truy cập hôm nay: 1461
 • Tổng số khách truy cập hôm qua: 4202
 • Tổng số khách truy cập năm nay: 698000
 • Tổng số khách truy cập năm trước: 1850339
 • Số người trực tuyến: 156
New